Mieszalniki – ORU

Mieszarka z podwójną osią poziomą ORU MD to idealne rozwiązanie do różnych typów betonu, stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, betony lekkie, betony na podłoża. Specjalna konfiguracja organów mieszających umożliwia stosowanie kruszywa wielkowymiarowego (o średnicy nawet do 150mm), używanego do budowy tam i przygotowania betonowych elementów stabilizujących.

Mieszarka planetarna ORU MS, o osiach pionowych dzięki stałej kontroli procesu umożliwia mieszanie różnych rodzajów betonu i gwarantuje doskonałe wymieszanie nawet przy produkcji niepełnych zarobów.

W związku ze stałą ewolucją w dziedzinie prefabrykacji  Grupa IMER proponuje rozmaite rozwiązania przygotowania systemu „color mix”, w zależności od wymagań klienta (zarówno wymagań  rodukcyjnych, jak też związanych z dostępną przestrzenią). System ten stanowi urządzenie Dozujące o przygotowania „color mix”. Różne rodzaje betonu, produkowane za pomocą mieszarki i już a barwione, są wyładowywane do oddzielnych zbiorników samowyładowczych w celu przesłania do wibracyjnej maszyny formierskiej.

Strona internetowa producenta: https://www.oru.it/en