SAUTER GmbH

Nowe układy

Oferta firmy SAUTER GmbH obejmuje zarówno kompletne układy sterowania produkcją betonu towarowego, jak i złożone układy sterowania produkcją betonu na potrzeby prefabrykacji oraz produkcji kostki brukowej lub innych elementów betonowych.

Dostarczamy zarówno proste układy sterowania betonowniami z 1 mieszalnikiem do skomplikowanych układów wielomieszalnikowych ze złożoną siecią rozdziału betonu za pomocą wózków szynowych oraz rozproszonymi miejscami odbioru betonu wyposażonymi w odrębne terminale współpracujące z głównym komputerem.

Każdy z układów sterowania posiada homologację i certyfikat na beton towarowy na obszar Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami obowiązującej już w Polsce normy PN-EN 206-1:2003. Norma ta przewiduje nową klasyfikację betonów oraz ściśle organizuje certyfikację wydruków dokumentów WZ. Oznacza to, iż w przyszłości kontrahenci akceptować będą jedynie dokumenty WZ zgodne z normą EN 206. Ponadto legalizowane wydruki zgodne z normą EN 206 staną się wiążącymi dokumentami poświadczającymi jakość dostaw.

Dodatkowo sterowanie nasze spełnia również wymogi normy EN 45501, dotyczącej legalizacji urządzeń ważących oraz legalizacji wydruków. Układ sterowania spełnia również wszelkie wymogi przewidziane w wypadku starania się o przyznanie normy ISO.

Cały układ składa się z szaf sterowniczych oraz komputera sterującego z monitorem 17” o wysokiej rozdzielczości. Sterowanie pozwala na łatwą obserwację przebiegu procesu produkcyjnego na ekranie monitora, drukowanie dokumentów dostaw, protokołów produkcyjnych (łącznie z zarobami dozowanymi ręcznie), kontrolę zużycia surowców, nadzorowanie planu przeglądów.
Program betonowni umożliwia również kontrolę konsystencji betonu wraz z zabezpieczeniem przed podwójnym zasypaniem.

Dodatkowo układ sterowania posiada następujące możliwości:
– prowadzenie bazy danych klientów,
– prowadzenie bazy danych placów budów,
– prowadzenie bazy pojazdów,
– nieograniczona ilość receptur,
– obliczanie objętości receptury przy uwzględnieniu, krzywych przesiewu komponentów, ich gęstości
i udziału w recepturze,
– kontrola całkowitej objętości receptury,
– nowy program obliczania opadów (ilość materiału w locie) z 66 wartościami dla każdego komponentu
gwarantuje utrzymanie wysokiej dokładności dozowania komponentów, nawet dla małych dawek,
– kontrola pobierania próbek do zgniatania,
– pomiar temperatury betonu,
– system zarządzania zleceniami dla usprawnienia procesu produkcyjnego,
– dwumonitorowe stanowiska pracy pozwalające na ciągłą obserwację automatycznego przebiegu pracy
betonowni,
– zintegrowanie wagi pojazdów,
– pomiar i dozowanie wody z recyklingu z automatycznym obliczaniem gęstości,
– terminarz i książka adresowa,
– kontrola wypełnienia silosów,
– automatyczne planowanie zużycia surowców,
– mikrofalowy pomiar wilgotności piasku i ew. pozostałych kruszyw,
– mikrofalowy pomiar wilgotności mieszanki betonowej (w mieszalniku),
– archiwizacja danych za pomocą wymiennych dysków twardych,
– programy fakturujące lub wymiana danych dla potrzeb fakturowania,
– funkcja serwisu i przesyłania rozszerzeń i uaktualnień programu przez modem,
– układ podtrzymania zasilania (UPS).

Cały układ składa się z komputera sterującego z monitorem LCD 17” o wysokiej rozdzielczości oraz jednostki interfejsu (układu przekaźników), łączącego komputer z szafą sterowniczą.

Sterowanie pozwala na łatwą obserwację przebiegu procesu produkcyjnego na ekranie monitora, drukowanie dokumentów dostaw, protokołów produkcyjnych (łącznie z zarobami dozowanymi ręcznie), kontrolę zużycia surowców, nadzorowanie planu przeglądów i konserwacji.
Sterowanie umożliwia również kontrolę konsystencji betonu, wraz z zabezpieczeniem przed podwójnym zasypaniem, pomiar wilgotności dozowanych składników oraz pomiar wypełnienia zbiorników kruszyw i cementu.

Zastosowanie oferowanego przez nas układu sterownia pozwala na pełną automatyzację procesu technologicznego. Pociąga to za sobą dość znaczne zwiększenie faktycznej wydajności betonowni, przy jednoczesnym bardzo wysokim reżimie dokładności dozowania poszczególnych komponentów i wysokiej powtarzalności parametrów produkowanego betonu. Zadanie operatora ogranicza się jedynie do wyboru z pamięci układu odpowiedniej receptury oraz wprowadzenia zadanej ilości betonu, która ma zostać wyprodukowana. Po naciśnięciu klawisza START pozostaje jedynie obserwacja toku produkcji na specjalnie zaprojektowanym ekranie graficznym przedstawiającym układ betonowni.

Dodatkową zaletą jest istotne zwiększenie dokładności dozowania poszczególnych komponentów. Praktyka wykazuje, iż np. średni błąd dozowania cementu w przeliczeniu na jeden zarób bardzo rzadko przekracza 1 kg. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania komputerowych układów pomiaru wilgotności mieszanki betonowej, gdyż wysoka dokładność dozowania (zwłaszcza cementu) istotnie wpływa na dokładność pomiarów. Poza tym uzyskuje się wysoką jakość, a co za tym idzie powtarzalność produkowanych klas betonu. Prowadzi to również do wyraźnych oszczędności materiałów.

Modernizacje

Wspólnie z firmą SAUTER GmbH stworzyliśmy bardzo korzystną ofertę modernizacji istniejących węzłów betoniarskich (np. STETTER, ZREMB B303, BAUKEMA, itp.), pozwalającą na istotne zwiększenie wydajności i niezawodności produkcji oraz spełnienie ostrych wymogów narzucanych przez normy Unii Europejskiej.

Nasza kompleksowa oferta obejmuje również zinwentaryzowanie i sprawdzenie działania istniejących układów wykonawczych. Dokładnego ustalenia wymaga tu zakres i możliwości wykorzystania w układzie sterowania istniejących urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych, takich jak: krańcówki, sondy pomiarowe (np. wilgotności lub wypełnienia silosów), przetworniki, itp.

Strona internetowa producenta: https://www.sauter-gmbh.de/index.php/en/