Produkty własne

Dozowniki domieszek chemicznych i farb płynnych

Produkujemy układy elektronicznego dozowania dodatków chemicznych. Wykonywane przez nas dozowniki mogą być zbudowane nawet z 4 cylindrów dozujących, co pozwala na podłączenie 16 pomp domieszek lub 12 pomp dla farb płynnych. Dozowanie może odbywać się za pomocą samodzielnej szafki sterowniczej dla dozownika lub poprzez sprzężenie go z oprogramowaniem SAUTER.

Układy recyklingu odpadów betonowych

Recykling betonu to troska o środowisko naturalne, a także wymierne korzyści finansowe zapewniające szybki zwrot z inwestycji. Separacja piasku, żwiru i wody szlamowej z betonu  pozostałego w gruszkach czy pompach daje możliwość ponownego wykorzystania tych surowców, a jednocześnie minimalizuje ilość odpadów. Cały proces odbywa się w układzie zamkniętym. Użycie do produkcji wody szlamowej pochodzącej z recyklingu może sięgać nawet 30% zapotrzebowania wody w procesie produkcji, także pozyskane kruszywo  może być ponownie wykorzystane.

Układy ogrzewania kruszyw i wody produkcyjnej

Mieszanka betonowa o odpowiedniej temperaturze daje gwarancje uzyskania betonu o żądanych parametrach. Zwraca to naszą uwagę szczególnie w okresie gdy temperatura powietrza na zewnątrz spada poniżej zera.

Jedynym sposobem na uzyskanie mieszanki betonowej o odpowiedniej temperaturze  jest podgrzanie komponentów używanych do produkcji. Sprawną produkcję zapewnić nam może jedynie efektywny system ogrzewania wody produkcyjnej i kruszywa.

Nowe produkty

Firma ELEMA w ramach projektu „Uruchomienie produkcji unikalnych na świecie laserowych oraz tensometrycznych czujników służących kontroli procesu wytwarzania masy betonowej oraz produktów z betonu” wprowadziła na rynek nowe produkty:

  • Laserowe czujniki do pomiaru konsystencji zarobu betonowego w mieszalniku;
  • Laserowe czujniki jakości produkcji kostki brukowej z jednoczesnym laserowym pomiarem wysokości oraz wagi produktu końcowego;
  • Tensometryczne czujniki do pomiaru wypełnienia silosów naklejanego na nogach silosu.